วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปการศึกษาวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557

ส่งมู้ดบอร์ด และรายงานกลุ่ม โครงการออกแบบสินค้าเพื่อจำหน่ายในงาน Gift On the Moon 2014

ตรวจสอบและรับฟังคำวิจารณ์ ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์กับอาจารย์ เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขงานของกลุ่ม
โดยมีข้อเสนอความคิดเห็นจากอาจารย์ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ต้องขายได้ และต้องรุู้ว่าขายกับใคร ผลิตภัณฑ์ต้องมีขายตลอดสามวันที่จัดงาน
การดำเนินงานต้องเป็นตามหลัก 3 ส. สืบค้น สมมติฐาน สรุป  


สืบค้น - คือการค้นขว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะขาย สิ่งที่จะเอามาประกอบกับการขาย เช่นผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร คุณสมบัติประโยชน์การใช้งานมีอะไรบ้าง  มีที่มาและกระบวนการผลิตยังไง ประวัติและต้นกำเนิด บรรจุภัณฑ์ทำจากอะไร ลักษณะอย่างไร วิธีการผลิตความยากง่ายในการทำต้นทุนและกำไรเท่าไหร่  ลวดลาย การออกแบบสัญลักษณ์ที่ใช้มาจากอะไร ที่มายังไง การทำงานเป็นไปในทิศทางไหน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ขายให้ใครเป้าหมายกลุ่มไหน รวมไปถึงการแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่ม ว่าใครทำอะไร จะทำสไตล์ไหน อย่างไร รวมถึงวัตถุประสงค์ของการทำงาน และเครื่ององมือที่ใช้ในการศึกษา

สมมติฐาน - คือการคาดคะเนผลที่จะได้รับและ ความเป็นไปได้ในการทำสินค้านั้น ต้องมีแบบเกตช์ การทดลอง และทดสอบ ทำของตัวอย่าง โดยผ่านการกลั่นกรองมาจากขั้นตอน ส.แรก คือ สืบค้น โดยต้องมีความเกี่ยวข้องและการออกแบบที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระวิชา โดยมี Mood Board และรายงานนำเสนอเพื่อรับคำปรึกษากับอาจารย์

สรุป - คือการประมวลผลสัมฤทธิทางการศึกษาทั้ง หมด ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจริงจำหน่ายในงาน Gift on the Moon 2014 โดยการทำรูปเล่ม การนำเสนอ โดยวัดผลจากยอดขายในการจำหน่าย และความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยสรุปผลถึงปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะต่างๆ


ส่งรายงานการแก้ไขโดยคร่าวๆ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการพิจารณา และเริ่มต้นแก้ไขดำเนินงานใหม่โดยสัปดาห์ต่อไปต้องมีงาน
 Mood Board และ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของสมาชิกในกลุ่มของแต่ละคน เพื่อ นำเสนอแนวความคิดของสมาชิกกับสินค้าที่ทำของตนเอง ที่สอดคล้องกับรูปแบบเป้าหมาย หรือ concept ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด
พร้อม รายงาน 1 ฉบับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น