วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนวันที่ 7 มกราคม 2557

Midterm Test
แก้ไขงาน ครั้งที่แล้ว เรียนรู้เรื่องเส้น และสัญลักษณ์ต่างๆในโปรแกรมฟ้อนต์แลบ เพิ่มเติม
การหลอกสายตาจากตัวอักษรที่มีความโค้ง การทำงานของ Glyph Metric

งานที่รับมอบหมาย
งานนำเสนอ (Moodboard) สินค้าสำหรับงาน Gift On The Moon (กลุ่ม) ตอนคอนเซปต์ 3 ส
ฟ้อนต์ใหม่ ประเภท Display พร้อมรายงาน
อาจารย์เป็นที่ปรึกษา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น