วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาวันที่ 28 มกราคม 2557

การแก้ไข Font Information ในโปรแกรม FontLab Studio


Font Information คือ ส่วนที่ต้องตั้งค่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลฟ้อนต์และเจ้าของฟ้อนต์นั้นๆ


Name and Copyright ส่วนของชื่อชุดตัวพิมพ์ ตระกูลของตัวพิมพ์ ปีที่สร้าง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ตัวฝัง และข้อมูลผู้ออกแบบชุดตัวพิมพ์นั้นๆ
Version and Identification ส่วนที่บอกรุ่นของชุดตัวพิมพ์ ข้อมูลการสร้างการแก้ไข เอกลักษณ์ที่ระบุของชุดตัวพิมพ์
Metrics and Dimensions ส่วนของ การวัดและขนาด จำพวก Ascender , Descender,Cap height,x height ความหนา ระยะเอน เป็นต้น
Encoding and Unicode ส่วนของ การเข้ารหัส และ ช่วงรหัสยูนิโค้ด การสนับสนุนของระบบปฏิบัติการ
Hinting Settings ส่วนของการตั้งค่าความ คมชัดของตัวอักษรขณะแสดงผล เช่นขนาดสเต็ม แนวต่างๆ
Postscrip-Specific Settings ส่วนของการตั้งค่าตัวพิมพ์ที่เป็นโพสสคริปต์ โดยเฉพาะ เช่นการส่งออกไฟล์ การเรียงglyph การเข้ารหัส
Truetype-Specific Settings ส่วนของการตั้งค่าตัวพิมพ์ที่เป็นทรูไทป์โดยเฉพาะ เช่น แผน เครื่องมือวัดระยะ การควบคุมความนุ่มนวลของฟ้อนต์ เป้นต้น
Binary and custom tables  ส่วนการตั้งค่าบัญชีที่เป็นคู่ และการกำหนดบัญชีเอง (OT and TT)
Font note ส่วนที่ใส่ข้อความเกี่ยวกับชุดตัวพิมพ์

รูปเพชรสีเขียว ใช้สำหรับ เจนเนอเรตข้อมูลให้เป้นชุดเดียวกัน


งาน : ปรับแก้ไขข้อมูลฟ้อนต์จากฟ้อนต์ที่ศึกษาโครงสร้างฟ้อนต์ลานจันทร์ เปลี่ยนข้อมูลชื่อ ปีที่ออกแบบ ใส่รูปตัวเองโดย ปรับจากโปรแกรมIllustrator ลงในช่อง Glyph "F720" และส่งไฟล์ .ttf ตั้งชื่อ CRU LanChand 56 (ชื่อ) .ttf อัพโหลดขึ้นกูเกิลไดรฟ์และพิมพ์ข้อมูลฟ้อนต์ 1 ชุดส่งอาจารย์

สมัครเว็บไซด์ : Pinterest

งานฟ้อนต์เดี่ยว Display สามารถสร้างพื้นหลังจากฟ้อนต์เดิมได้โดยไปที่ Tools>Backgroud>Create ใช้เป็นแบบอย่างได้

ฟ้อนต์ที่ได้จากการศึกษาจากโครงสร้างฟ้อนต์ ชุด Lanchand อาจารย์มอบให้นักศึกษาเป็นฟ้อนต์ประจำตัวและเป็นต้นแบบในการสร้างฟ้อนต์ต่อๆมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น