วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิชาการออกแบบอักษรเพื่อการพิมพ์ ครั้งที่1

http://typefacesdesign.blogspot.com/ Typefaces Design : ออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์เว็บบล็อกบันทึกและสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ : Fonts and Typefaces Designcru-font.blogspot.com เป็นเว็บไซท์ที่เกี่ยวกับการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย-สร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปี พ.ศ.2555cadsondemak คัดสรรดีมาก เป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตออกแบบฟ้อนต์tface group https://www.facebook.com/groups/tface/ เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลข่าวสารแวดวงการออกแบบ ฟ้อนต์ รวมถึงการประกวดฟ้อนต์ต่างๆ
 
        >>>ปฐมนิเทศและแจกแจงรายละเอียดของวิชา สมัคร gmail เพื่อใช้สำหรับการบันทึกและประเมินผลวิชา โดยใช้ชื่อจริง และเข้าร่วมเป้นผู้ติดตาม บล็อค typesfacedesign เรียนรู้ระบบการประเมินลคะแนน (เกรด)โดยวัดจากคะแนนการเข้าชั้นเรียน ผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ กิจกรรมพัมนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ คะแนนจากการเรียน และกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน เรียนรูระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์มาตราฐานของ Google อาทิเช่น Google+ ,gmail,googledoc,google drive, youtube และ blogger
เรียนรู้การเข้าใช้งานและดาวน์โหลดฟ้อนต์รีจากเว็บไซท์ F0nt.com เว็บไซท์ที่เป็นที่เผยแพร่ฟ้อนต์ และดาวน์โหลดฟ้อนต์ฟรี และศึกษาเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตลิขสิทธิ์เบื้องต้น 

ซอฟต์แวร์หลักที่ใช้ในการออกแบบฟ้อนต์ คือ FontCreator(High-Logic) และ Fontlab Studio (Fontlab)

งานที่ได้รับมอบหมาย  : สร้างบล็อคและจัดการตามคำสั่งในบล็อค typefacesdesign หาความหมายของคำว่า"font" เป็นบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (แปล) พร้อมอ้างอิง ลงในบล็อคที่ได้สร้างขึ้น โดยสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ เช่น google ,pinterest,thaifont.info :keywords เช่น "fon","typography","prachid" จะมีการสอบ pretest วันที่ 11 พฤษจิกายน 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น