วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

"Typorender" font design

ได้แนวคิดจาก "slate film" ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับภาพยนตร์ ในที่นี้จะกล่าวถึงการแสดง ซึ่งตรงกับชื่อของกลุ่ม ที่ว่า  "Typorenderความหมาย "typo" คือคำที่เกี่ยวกับศาสตร์ของการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ มาจากคำว่า "typography" "render"คือ การกระทำ การปฏิบัติ การแสดงให้เห็น "Typorender" คือการนำคำสองมารวมกันให้เกิดเป็นความหมายใหม่ที่แปลโดยนัย ว่า ผู้ออกแบบอักษร หรือผู้ที่แสดงตัวอักษร ผู้ออกแบบได้นำ slate มาตัดทอนจนเหลือส่วนที่สำคัญ นั่นคือลายทางก้านตี

สเลท นำมาผนวกกับตัวอักษร ที่ใช้รูปเรขาคณิตมาประกอบ โดยฟ้อนต์ที่ออกแบบจะเป็นลักษณะแบบ display font 
ความรู้เรื่อง slate film  http://board.postjung.com/591218.html
ที่มา : http://www.plazathai.com/show-381213.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น