วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฟ้อนต์ (Font) คืออะไร

Font is   
  
 A font is a set of printable or displayable text characters in a specific style and size. The type design for a set of fonts is the typeface and variations of this design form the typeface family . Thus, Helvetica is a typeface family, Helvetica italic is a typeface, and Helvetica italic 10-point is a font. In practice, font and typeface are often used without much precision, sometimes interchangably.

An outline font is a software typeface that can generate a scalable range of font sizes. A bitmap font is a digital represention of a font that is already fixed in size or a limited set of sizes. The two most popular outline font software programs on today's computers are TrueType and Adobe's Type 1. TrueType fonts come with both Windows and Macintosh operating systems. However, Type 1 is a standard outline font (ISO 9541). Both TrueType and Type 1 fonts can be used by Adobe's PostScript printers (although Adobe says that Type 1 fonts makes fuller use of the PostScript language).

Independent developers and graphic designers create new typefaces for both TrueType and Type 1. Adobe states that there are over 30,000 Type 1 fonts available. Fonts (in addition to those that come with your computer) can be purchased as individual typeface families or in typeface collections.
( Rouse : 2005)
อ้างอิงจาก : http://whatis.techtarget.com/definition/font

          

     แปลสรุปได้ว่า :  font เป็นกลุ่มของตัวอักษรข้อมูลที่ใช้พิมพ์ได้ หรือแสดงผลได้ที่กำหนดแบบและขนาด ประเภทการออกแบบสำหรับชุดตัวพิมพ์ คือ แบบอักษร และการแปรผันของการออกเพื่อสร้างเป็น ตระกูลแบบอักษร เช่น Helvetica เป็นตระกูลแบบอักษร Helvetica italic ตัวเอียง เป็น แบบอักษร และ Helvetica italic 10-point คือตัวพิมพ์ ซอฟต์แวร์แบบอักษรตัวพิมพ์ที่นิยมมาก 2 โปรแกรมปัจจุบัน คือ true type และ adobe’s type 1โดยฟอนต์ true type มากับระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh ส่วน type 1 เป็นมาตรฐาน outline font (ISO 9541) ทั้งนี้ฟอนต์ true type และ type 1 สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ adobe’s postscriptได้ Font
 (also, fount) A collection of letters, numbers, punctuation, and other symbols used to set text (or related) matter. Although font and typeface are often used interchangeably, font refers to the physical embodiment (whether it's a case of metal pieces or a computer file) while typefacerefers to the design (the way it looks). A font is what you use, and a typeface is what you see.
อ้างอิงจาก  : http://www.fontshop.com/glossary/
  
 แปลสรุปได้ว่า : font คือ ชุดของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียน หรือพิมพ์ แม้ว่าตัวพิมพ์(font)และแบบอักษร(typeface)คือคำเดียวกันโดยกายภาพ แต่แบบอักษรคือการออกแบบ  เพราะฉะนั้นตัวพิมพ์ (font) คือสิ่งที่เราใช้ ส่วนแบบอักษร (typeface)คือสิ่งที่เราเห็น


ฟ้อนต์ หมายถึง ตัวอักษรที่ต่างกันทั้งแบบและขนาด มีไว้ให้เลือกมากมายเพื่อให้เหมาะกับงานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา การพาดหัวข่าว งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ แบบอักษรแต่ละแบบจะมีชื่อ เพื่อให้สะดวกในการเรียกใช้

อ้างอิงจาก http://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/font

สรุปได้ว่า ฟ้อนต์ คือชุดตัวอักษร แบบตัวพิมพ์ มาจากแบบอักษรที่เกิดจากการออกแบบ แบบตัวอักษ ที่มีรูปแบบต่างๆ เช่นตัวเอียง แต่อยู่แบบอักษร หรือ ไทป์เฟซเดียวกัน ใช้งานในคอมพิวเตอร์ ประเภทที่นิยม คือ truetype และ adobe's type 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น