วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเรียนรู้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

      ศึกษาเรื่อง การเขียนบล็อกอย่างถูกต้อง และการปรับแต่งแก้ไขบล็อค เช่นการใส่ข้อความรูปภาพ และแก็ตเจตต่างๆ การแชร์โพสต์ของบล็อกไปยังโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
ศึกษาหน้าตาของโปรแกรมทำบล็อคโดยคร่าวๆ ของ Fontlab FontCreator การลงโปรแกรมและการใช้งาน
อาจารย์มอบหมายงาน ออกแบบตัวอักษรไซส์ a3 ด้วยโปรแกรม Illustrator ปรินท์ลงกระดาษขนาด a4
โดยต้องปรากฏงานดังนี้ "ก ชวนอวดอักษรไทยให้ปรากฏจริง Hamburgefonstiv"

สมัครเรียนและสอบ pre-test ในรายวิชา ARTD2304 เลือกกลุ่ม 101 พร้อมบอกผลคะแนนกับอาจารย์

ศึกษาการใช้โปรแกรม Illustrator การตั้งค่าหน้ากระดาษที่ใช้แนวนอนเท่านั้น การสร้างกรอบในการทำงานในการทำตัวอักษรอย่างคร่าวๆ เช่นการศึกษาจากตัวอักษรที่มีอยู่แล้วนำมาดัดแปลงโดยการใช้ create outline เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็น ภาพอักษร "Glyph"เพื่อแก้ไขเว็คเตอร์ ในส่วนต่างๆ และเรียนรู้ชนิดของฟ้อนต์ของต้น ฟ้อนต์ที่มีฐานเรียกว่า "serif font" ฟ้อนที่ไม่มีฐานเรียกว่า "sans serif font" ซึ่งเป้นไปตามหลักรหัสอักษรสากล "Unicode" เรียนการใช้ลูกเล่นในโปรแกรม Illustrator ในการทำฟ้อนต์ เช่นการเล่นกับเส้น การใช้ layers ในการทำงาน ในส่วนต่างๆ

เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ "font product" เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์จากผลงานการออกแบบตัวอักษร ขายเป็นสินค้าในงาน "Gift on the moon" โดยใช้หลักการดำเนินงาน 3ส.  สืบค้น,สมมติฐาน และสรุป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น